[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ญ.ธัญกร ตันสุวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙
เข้าร่วมแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม
ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
และเหรียญที่ระลึกจากพระธรรมภาวนาวิกรม.. .....webmaster [25 พ.ย. 2556] เข้าชม 488
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ช. ณภัทร ศรีติมงคล (น้อง บอล) ป.5/5
ในรายการ The 8th Sendai City Friendship
Taekwondo Championships
ลงสมัครแข่งขันรุ่นยุวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง)
พร้อมได้รับเลือกให้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายประจำรายการแข่งขันครั้งนี้
ซึ่งเป็นนักกีฬาไทยหนึ่งเดียวที่.. .....webmaster [25 พ.ย. 2556] เข้าชม 569
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ลาซาล
เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ Sense Math Challenge Competition 2013
Smart and Smile ฉลาดอย่างมีรอยยิ้ม ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ด.ญ.อุชุตา ศรีบุศราคัม ( น้องไข่มุก ) ป.๕/๘ ได้รับรางวัล เหรียญ Blue Prize
ด.ญ.ณิชนันทน์ สดเสมอ ( น้องครีม ) ป.๕/๘ ได้รับรางวัล เห.. .....webmaster [13 พ.ย. 2556] เข้าชม 485
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนลาซาล
นายวราพงษ์ นวลศรี ม.๕/๒ และ นางสาวศิรินยา หล้าก่ำ ม.๓/๖
ได้รับคัดเลือกระดับประเทศ เป็นตัวแทนนักเรียนในการเข้า "ค่ายข้าวภาคกลาง" ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีได้รับเกียรติบัตรและเข็มอนุชนชาวนาไทยพร้อมทั้งตำแหน่ง ทูตข้าวภาคกลาง ปี ๒๕๕.. .....webmaster [28 ต.ค. 2556] เข้าชม 457
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ระดับประถมศึกษา
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันดังนี้
1. ด.ญ.ธีมา เลาหะพงษ์พันธ์ ป.3/1
2.ด.ญ.ชนินาถ ศุภสินโกมล ป.3/1
3.ด.ญ.ธนพรรณ กลิ่นทอง ป.3/1
ครูผู้ฝึกสอน ม.ทวีศักดิ์ มีเคลือบ
วันที่ 14 กันยายน 2556.. .....webmaster [24 ก.ย. 2556] เข้าชม 690
[หน้าก่อน = 50] กำลังแสดงหน้าที่ 51/89 [หน้าถัดไป = 52]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th