[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

วิชา คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
1. เด็กชายธัญญาฤทธิ์ แซ่เบ๊
2. เด็กชายปรวัฒน์ เสมาชัย

วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
1. เด็กชายณัฎฐวัฒน์ สถาปนฤทธิ์
2. เด็กชายปภังกร ศรีบุศราคัม
3. เด็กชายพีรวิชญ์ มากยิ้ม
4. เด็กชายภาพย์ .. .....webmaster [27 มี.ค. 2556] เข้าชม 765
ขอแสดงความยินดีกับนักเีรียนลาซาล เข้าร่วมโครงการอ่านวันละนิดจิตแจ่มใส Plus+ ประจำปี 2555
ห้องสมุดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการอ่านวันละนิดจิตแจ่มใส Plus+ ประจำปี 2555 ของสำนักพิมพ์แจ่มใส มีนักเรียนได้รับรางวัล สุดยอดนักอ่านดีเด่นประจำโรงเรียน ได้แก่ เด็กหญิงเกสรา บานชื่น และนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรอีก 35 คน.. .....webmaster [2 มี.ค. 2556] เข้าชม 650
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ช.ชิษณุชา ศศิธรวราพรรณ
เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด "ราบ 11 แชมป์เปี้ยนชิพ"
ประเภท ต่อสู้ ทีม Sport Center
ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)ประเภท ยุวชนชาย 7-8 ปี D น้ำหนัก 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงพลศึกษา ศูนย์กีฬา.. .....webmaster [14 ก.พ. 2556] เข้าชม 628
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล ด.ช.ธีรเมธ นาคเอี่ยม ชั้น ป.2/6
เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด "ราบ 11 แชมป์เปี้ยนชิพ"
ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)ประเภท ยุวชนชาย 7-8 ปี น้ำหนัก 27 กก. ไม่เกิน 30 กก. (มือเก่า)
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงพลศึกษา ศูนย์กีฬา กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระอ.. .....webmaster [13 ก.พ. 2556] เข้าชม 498
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขันการใช้ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยรังสิต
ได้รับรางวัลดังนี้
นางสาวมะลิวัลล์ แซ่ผู่ ม.5/1
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)
นายปรารถ โจชิ และนางสาวศิริรัตน์ พงษ์ชนะ ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาจากวีดีทัศน์ (VDO QUIZ).. .....webmaster [18 ม.ค. 2556] เข้าชม 710
[หน้าก่อน = 51] กำลังแสดงหน้าที่ 52/89 [หน้าถัดไป = 53]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th