[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 445 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลเด็กหญิงชลม์ชลดา พรเทวบัญชา ป. 2/1
ชนะเลิศการแข่งขันยิมนาสติกลีลาคลาสบี
ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560
ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์งามวงศ์งาน
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560.. .....webmaster [5 ก.ย. 2560] เข้าชม 317
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขันได้ 82 คะแนน ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
1. เด็กชายศรัณย์ เทียนศิวารัตน์ ป.6/6
2. เด็กชายจิรายุ พวงวาสนา ป.6/9 webmaster [5 ก.ย. 2560] เข้าชม 344
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณภัทร ศรีติมงคล ม.3/6
เป็นตัวแทนนักกีฬาเทควันโดยุวชนทีมชาติไทยของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน เทควันโดยุวชนชิงแชมป์โลก (World cadet) ณ ประเทศอียิปต์
ในระหว่างวันที่ 19 -28 สิงหาคม 2560.. .....webmaster [5 ก.ย. 2560] เข้าชม 290
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลาซาล
ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
นายพาที นาคนาคา เป็นตัวแทน
โรงเรียนลาซาล เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น
ประจำปี การศึกษา 2560
จากผู้บังคับบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560
ณ ลานวรรณสมิต.. .....webmaster [7 ส.ค. 2560] เข้าชม 310
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล นางสาวศศินิภา จันทร์ฉาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
จากการประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
“รางวลัหม่อมหลวงบญุเหลือ เทพยสุวรรณ” เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
ครูผู้ฝึกส.. .....webmaster [7 ส.ค. 2560] เข้าชม 348
[หน้าก่อน = 19] กำลังแสดงหน้าที่ 20/89 [หน้าถัดไป = 21]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th