[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขันซีคอนเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘
ประเภท All Star Cheer Dance รุ่น Super Junior
จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐
๑.ด.ญ.สุภิสรา พูลศิริ ป.๔/๑
๒.ด.ญ.นชพร จวงมุทิตา ป.๔/๕
3๓ด.ญ.ชุติกาญจน์ .. .....webmaster [27 ส.ค. 2556] เข้าชม 561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขัน คณิตศาสตร์ยอดมงกุฏ
ครั้่งที่ ๑๖ ระดับช่วงชั้นที่ ๑ ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร จำนวน ๑๐๐๐ บาท
ได้แก่ ด.ญ.ธีมา เลาหะพงษ์พันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑
ครูผู้ฝึกสอน คุณครูวรนุช นครวงศ์.. .....webmaster [27 ส.ค. 2556] เข้าชม 485
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขัน A-math และ Sudoku
ในงาน Debsirin A-math และ Sudoku Championship 2013
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ผลการแข่งขัน Sudoku วันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ห์รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๕๐๐ บาท
ได้แก่ นางสาวพนัชกร วรโชติธนากร ม.๓/๓
๒. รางวัลชมเชย ได้รับเหรียญ พร้อมเกียรติบัตร และเ.. .....webmaster [27 ส.ค. 2556] เข้าชม 483
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขันร่มพยุงไข่
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย โล่รางวัล
พร้อม เงินรางวัล ๑๐๐๐ บาท
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
๑.ด.ช.ปกรณ์ ชัยคุณธรรม ม.๓/๔
๒.ด.ช.นันทพงศ์ วิริต ม.๓/๔
๓.สุพจน์ สันติมณีรัตน์ ม.๓/๔ ครูผู้ฝึกสอน ม.สุริยา มนัสศิลา.. .....webmaster [27 ส.ค. 2556] เข้าชม 411
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ญ.กันติชา ชุมแก้ว ชั้น ป3/7
ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ MOM AND ME FAMILY GAME ปีที่ 6
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 สระว่ายน้ำหมู่บ้านผาสุก ถ.พัฒนาการ
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 รุ่น 8 ปี หญิง ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้
1. เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญทองแดง
2. ผีเสื้อ 25 เมตร เหรียญทอง
3. กร.. .....webmaster [27 ส.ค. 2556] เข้าชม 447
[หน้าก่อน = 46] กำลังแสดงหน้าที่ 47/89 [หน้าถัดไป = 48]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th