[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
เข้าร่วมประกวดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยไร้ยาเสพติด
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้เงินรางวัล ๒๐๐๐๐ และโล่รางวัล
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.. .....webmaster [5 มี.ค. 2558] เข้าชม 480
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมปลาย
งาน PK Open House 2015 เปิดรั้ว ฟ้า-เหลือง ที่ ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ ดังนี้
กิจกรรมแข่งขันการเขียนสะกดคำ
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงนภสร ศวสกุลเจริญ ชั้น ป.6/1
กิจกรรมแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายเวคา แนวโอโล และเด็กชายทิวไผทอง รอดวงศ์ .. .....webmaster [5 มี.ค. 2558] เข้าชม 607
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
ด.ญ.พรชนัน สุทธิจิต และ ด.ช.ภัทรพล สุขสำราญ ชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง ประจำปี 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทชาย-หญิง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา.. .....webmaster [5 มี.ค. 2558] เข้าชม 542
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สอบแข่งขันวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
วิชาคณิตศาสตร์
เด็กชายธีรภัทร วัฒนเสรี ป.4/8 รางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายณภัทร มุ่งพัฒนกิจ ป.5/8 รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กชายปิยะพงษ์ วิอังศุธร ป.5/1 รางวัลเหรียญทองแดง <.. .....webmaster [5 มี.ค. 2558] เข้าชม 589
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
เข้าร่วมแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
ในงานแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 13
ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 800 บาท ได้แก่
1. เด็กชายทิวไผ่ทอง รอดวงศ์ ป.6.. .....webmaster [5 มี.ค. 2558] เข้าชม 420
[หน้าก่อน = 28] กำลังแสดงหน้าที่ 29/89 [หน้าถัดไป = 30]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th