[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีคับนักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนกรมพละศึกษา ปี 2556
1. เด็กชายรัชพล เส็งหะพันธ์ ป.5/3
ได้รับรางวัลเหรียญทองในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
2. เด็กหญิงชุติกาญน์ จงกลรัตนวัฒนา ป.5/7
ได้รับรางวัลเหรียญทองในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
3. เด็กชายณภัทร ศรีติมงคล ได้.. .....webmaster [6 ส.ค. 2556] เข้าชม 567
ขอชมเชยนักเรียนลาซาลทำความดีเก็บเงินได้จำนวนมากแล้วส่งคืนเจ้าของ
ด.ญ.ญนันทพร มีเคลือบ ป.๖/๔ เลขที่ ๔๗
ด.ญ.สิรพร ชมภูทอง ป.๖/๔เลขที่ ๓๔
ด.ช.ธนกร ศรีเมือง ป.๖/๔เลขที่ ๑
ด.ช.นันทกร ลีลารมย์ ป.๖/๔เลขที่ ๒.. .....webmaster [5 ส.ค. 2556] เข้าชม 493
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล หมวดศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ณ. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลที่ ๓ จากการวาดภาพประเภททีมหัวข้อ "เมืองไทยมีของดีอยู่มาก"
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่
๑. ด.ญ.ธนัชชา กิตติทวีสิน ม.๓/๑
๒. ด.ญ.ภัทรากมล.. .....webmaster [5 ส.ค. 2556] เข้าชม 435
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล หมวดสังคมศึกษาฯ
วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ดังนี้
- ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมวุฒิบัตร
ระดับประถมศึกษาตอนต้น ด.ช.วงศธร พิพัฒน์สถาพรกิจ ป.๓/๘
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ปวันพัฒน์ ปิ่นสวัสดิ์ ม.๓/๘
- ได้รับวุฒิบัตร ดังนี้
ระด.. .....webmaster [5 ส.ค. 2556] เข้าชม 517
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพูด
สุนทรพจน์ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ผลการแข่งขันมีดังนี้
การพูดสุนทรพจน์ภา.. .....webmaster [17 ก.ค. 2556] เข้าชม 1028
[หน้าก่อน = 47] กำลังแสดงหน้าที่ 48/89 [หน้าถัดไป = 49]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th