[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 445 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล ด.ช.ปภังกร ศรีบุศราคัม ( น้องหยก ) ชั้น ป.4/
ได้รับรางวัล ” สุดเขต” ( ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ) ประเภท ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ในโครงการ Idea I Do With Toyota Way ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553 .. .....webmaster [27 ธ.ค. 2553] เข้าชม 701
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ระดับประถมศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมกลุ่ม 18 สัมพันธ์ ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มีการประกวดแข่งขัน ดังนี้ หัวข้อเรื่อง รู้รักษ์..ทะเลไทย

1. แข่งขันทักษะ คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Paint
ได้รับวุฒิบัตรรางวัลที่ 1 ด.ญ.ธันยพร กิจกล้า ป.6/9
ครูผู้ฝึกสอน มิสชัญญาภัค ทองรวยโรจ ม.ปณิธิศร์ แพงคำ
webmaster [30 พ.ย. 2553] เข้าชม 1026
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ระดับก่อนประถมศึกษา
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ในกิจกรรมกลุ่ม 18 สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2553 ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมสูงสุดการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย ซึ่งนักเรียน ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

เหรียญทอง จำนวน 4 รายการได้

1. เหรียญทอง การแข่งขันวิ่ง 40 เมตร .. .....webmaster [30 พ.ย. 2553] เข้าชม 867
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ช. ณภัทร ศรีติมงคล (น้องบอล) ป.2/3
ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รายการ The 7th AU Taekwondo Championship Princess's cup (ณ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ-วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) ได้เข้าร่วมแข่งขันในรุ่น อายุ7-8 ปี ในพิกัดน้ำหนัก 22-24 กิโลกรัม (มือเก่า) ได้รับเหรียญทอง (ชนะเลิศอันดับ1).. .....webmaster [30 พ.ย. 2553] เข้าชม 726
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล นาย พงศกร ณรงค์วิริยะกุล ม.5/3
เข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพ หัวข้อ คุณค่าสำนวณสุภาษิตและคำพังเพยไทย โรงพยาบาลมโนรมย์ จัดประกวด ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร.. .....webmaster [16 พ.ย. 2553] เข้าชม 658
[หน้าก่อน = 77] กำลังแสดงหน้าที่ 78/89 [หน้าถัดไป = 79]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th