[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 413 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ทีม LS Kids Dancing)
ได้เข้าร่วมแข่งขัน To Be Number one Teen Dancercise Thailand Championship 2009 ณ ศูนย์การค้า Esplanade ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2551 ผลการแข่งขัน ได้รางวัลชมเชย รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากโครงการ To Be Number one จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข และทุนการศึกษา 5,000 บาท.. .....webmaster [16 ธ.ค. 2551] เข้าชม 680
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4 - 6
ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ช่วงชั้นที่ 2 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม) จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 78 คน เด็กชายก่อพงศ์ สวัสดิ์อักษรชื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชม.. .....webmaster [16 ธ.ค. 2551] เข้าชม 667
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช่วงชั้นที่ 3
ส่งทีมบาสเกตบอลเข้าร่วมแข่งขัน 3 คน ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย ณ หมู่บ้านสรรพกร เขตสะพานสูง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
1. ด.ช.ทศพล สถาน ม.2/8
2. ด.ช.ฮิโรชิ อูเอะโนะ ม.2/8
3. ด.ช.อภิวัฒน์ ศรีเจริญ .. .....webmaster [11 ธ.ค. 2551] เข้าชม 524
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช่วงชั้นที่ 2
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามหนังสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 14 ในรอบคัดเลือกระดับภาค ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ได้รับรางวัลที่อันดับที่ 7 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
1. ด.ช.อธิชา แสงเกษมศักดิ์ ป.5/2
2. ด.ช.เฉลิมชนม์ หวั.. .....webmaster [11 ธ.ค. 2551] เข้าชม 520
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงสากล ระดับช่วงชั้นที่ 3
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
ชนะเลิศ ด.ญ.จิรัชญา ด้วงสว่าง ม.3/1
อันดับ 2 ด.ญ.ชไมพร ฟางทสวัสดิ์ ม.3/2
อันดับ 3 ด.ช.คุณานนต์ นเรนทร์สุทธิ์ ม.2/8
อันดับ 4 ด.ญ.รัตนวดี วงศ์วรชาติ ม.2/3
อันดับ 4 ด.ญ.ธันย์ชนก นิจจันพันธ์ศรี ม.3/1
อ.. .....webmaster [2 ธ.ค. 2551] เข้าชม 815
[หน้าก่อน = 77] กำลังแสดงหน้าที่ 78/83 [หน้าถัดไป = 79]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th