[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 410 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช่วงชั้นที่ 2
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามหนังสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 14 ในรอบคัดเลือกระดับภาค ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ได้รับรางวัลที่อันดับที่ 7 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
1. ด.ช.อธิชา แสงเกษมศักดิ์ ป.5/2
2. ด.ช.เฉลิมชนม์ หวั.. .....webmaster [11 ธ.ค. 2551] เข้าชม 512
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงสากล ระดับช่วงชั้นที่ 3
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
ชนะเลิศ ด.ญ.จิรัชญา ด้วงสว่าง ม.3/1
อันดับ 2 ด.ญ.ชไมพร ฟางทสวัสดิ์ ม.3/2
อันดับ 3 ด.ช.คุณานนต์ นเรนทร์สุทธิ์ ม.2/8
อันดับ 4 ด.ญ.รัตนวดี วงศ์วรชาติ ม.2/3
อันดับ 4 ด.ญ.ธันย์ชนก นิจจันพันธ์ศรี ม.3/1
อ.. .....webmaster [2 ธ.ค. 2551] เข้าชม 808
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาลเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำมัณฑนา สปริ๊นเตอร์ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2551

รุ่นอายุ 7 ปี ชาย
1. เด็กชายชาญชล พิมสิม 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
2. เด็กชายกลย์สักก์ ผนิตชรางกุล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

รุ่นอายุ 8 ปี ชาย
1. เด็กชายปณิธาน วีรธนาภรณ์ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

รุ่นอายุ 9 ปี ชาย
1. เด็กช.. .....webmaster [2 ธ.ค. 2551] เข้าชม 728
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนลาซาล เด็กชายจารุทัศ เชยสุวรรณ
เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำในรายการ โลมาน้อย แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2551
รุ่นอายุ 11 ปี ชาย ได้รางวัล 6 เหรียญทอง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 2.. .....webmaster [2 ธ.ค. 2551] เข้าชม 512
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนลาซาล ระดับช่วงชั้นที่ 4
เข้าร่วมแข่งขันการประกวดสื่อสร้างสรรค์ระดับประเทศ Flash Animation Presentation เรื่อง "แนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อน" ได้รับรางวัลชมเชย และเงินรางวัล 10000 บาท พร้อมโล่รางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1. นายปวิธ ตันติแก้วฟ้า ม.6/3 webmaster [26 พ.ย. 2551] เข้าชม 550
[หน้าก่อน = 77] กำลังแสดงหน้าที่ 78/82 [หน้าถัดไป = 79]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th