[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 410 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนลาซาล ที่สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
จากการสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วิชาคณิตศาสตร์
เด็กชายศรัณย์ เทียนศิวารัตน์ ๖/๖
เด็กชายจิรายุ พวงวาสนา ๖/๙
เด็กชายฐนวัฒน์ จิณวุฒิ ๖/๖
เด็กหญิพนิฐจ์ กิจวิวัฒนาชัย ๖/๙
วิชาภาษาอังกฤษ
เด็กชายกิตติพิชญ์ เพ็งมาลา ๖/๙
เด็กหญิงฐิติชญา จริยะกุล.. .....webmaster [27 มี.ค. 2561] เข้าชม 153
ขอแสดงความยินดีกับทางชมรมเทเบิลเทนนิส โรงเรียนลาซาล
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ภายนอกสถานศึกษารายการเทเบิลเทนนิสนักเรียน กรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่ามีนักเรียนแข่งขันชนะเลิศ ดังนี้

1. ประเภท เดี่ยว.. .....webmaster [19 ธ.ค. 2560] เข้าชม 250
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ญ.พิมลภัส ศรีสงคราม
นักเรีนยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 22
ณ Fashion Island Shopping Mall
ได้รับ 2 รางวัล
เหรียญทอง : Prep Youth Team Cheer All Girls Level 2 (แชมป์ 3 สมัย)
เหรียญเงิน : Prep Youth All Girl Group Stunt Level 2 Prep Youth.. .....webmaster [19 ธ.ค. 2560] เข้าชม 209
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลแผนกเข้มข้ม
เข้าร่วมการแข่งขันการเขียน Mind Map Live รอบชิงชนะเลิศในรายการ
(The 10th Thailand Memory Championships & Mind Festival 2017)
ประเภทเดี่ยว รุ่น 9-12 ปี
ด.ญ.จิตรวี กลมลี ป.6/8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท
ด.ญ.บาจรีย์ กรีหิรัญ ป.5/7webmaster [19 ธ.ค. 2560] เข้าชม 164
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมเทเบิลเทนนิสโรงเรียนลาซาล
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสภายนอกสถานศึกษา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รายการ Set All Thailand Table Tennis Championships 2017 Circuit 3 ณ ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2560 ผลปรากฏว่า มีนักเรียนได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้

1. ด.ญ.วิรากานต์ ทา.. .....webmaster [19 ธ.ค. 2560] เข้าชม 155
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/82 [หน้าถัดไป = 5]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th