[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 445 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 43
ณ สนามกีฬาธูปเตมีย์ ดอนเมือง
- แอโรบิค รุ่นประถมศึกษา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศนียบัตร ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท
มีรายชื่อดังนี้
1 ด.ญ.จิรัชญา พุ่มเจริญ ป.4/1
2 ด.ญ.ชนาธินาถ อิทธิพ.. .....webmaster [2 ก.ย. 2557] เข้าชม 640
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 43
ณ สนามกีฬาธูปเตมีย์ ดอนเมือง
- แอโรบิค รุ่นมัธยม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศนียบัตร ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท
มีรายชื่อดังนี้
1 ด.ญ.นันนภัทร์ ภู่น้อย ม.2/1
2 ด.ญ.เบญจมาภรณ์ เป็นสุข ม... .....webmaster [2 ก.ย. 2557] เข้าชม 615
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเสริมทักษะภาษาจีน
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ผลการแข่งขันการประกวดร้องเพลงภาษาจีนกลาง
นายนพพันธ์ จันทร์ศร ม.4/5
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1.. .....webmaster [2 ก.ย. 2557] เข้าชม 503
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
เข้าร่วมโครงการข้าวนอกนา ของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ร่วมกับ กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมแข่งขันและวุฒิบัตรสำหรับโรงเรียนดังต่อไปนี้
1. ด.ช.ภัทรพล สุขสำราญ ป.6/1
2.ด.ช.เดชา ทูลไชย ป.6/1
3. ด.ญ.กาญจวดี ทองใบใหญ่ ป.6/1
ครูผู้ควบคุมทีม คุณ.. .....webmaster [2 ก.ย. 2557] เข้าชม 382
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ญ.วิรากานต์ ทายะพิทักษ์ ระดับชั้นป.2/8
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสปากเกร็ดคัพ ครั้งที่ 17
ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนปากเกร็ด
รุ่นเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองแดงและเกียรติบัตร
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557.. .....webmaster [22 ส.ค. 2557] เข้าชม 482
[หน้าก่อน = 42] กำลังแสดงหน้าที่ 43/89 [หน้าถัดไป = 44]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th