[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนลาซาลขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน นายคมกฤช วรรณขาว
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ในงานนิทรรศการ เอ ซี เอส พี
"Academic Show and Share 2013"
ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ. 2557
ไดัรับรางวัลถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 และใบประกาศนียบัตรแก่นักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน จากภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธ์
ผู้อำนวยการ.. .....webmaster [27 ม.ค. 2557] เข้าชม 519
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล น้องโมจิ ดญ.อรุณลักษณ์ อรรถธนนันต์
เข้าร่วมการประกวด "J-Boy and J-Girl"
ณ เจพาร์ค ศรีราชา
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
ได้รับรางวัลพิเศษ The Best Costume.. .....webmaster [27 ม.ค. 2557] เข้าชม 413
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมแข่งขันทักษะการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
เด็กชายโกสินทร์ ศรีประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๘
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน.. .....webmaster [13 ม.ค. 2557] เข้าชม 427
ขอแสดงความยินดีกับนักเรยีนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมแข่งขันการเขียนแผนผังความคิด (Mind Map)
ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
จำกัด (มหาชน) เด็กชายพีณยศ กีรติพิธา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
.. .....webmaster [13 ม.ค. 2557] เข้าชม 448
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำรายการ SWIMFANCLUB CHAMPIONSHIP EXTRAMIND
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศูนย์กีฬา บางจาก) จึงขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ มอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาดังต่อไปนี้
1. ด.ช.ปราชญ์ ปุยงาม ชั้น ป.3/6 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง
.. .....webmaster [13 ม.ค. 2557] เข้าชม 495
[หน้าก่อน = 42] กำลังแสดงหน้าที่ 43/89 [หน้าถัดไป = 44]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th