[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมว่ายน้ำโรงเรียนลาซาล
เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ SAT Swimming Championship 2019
ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ
ได้รับรางวัลดังนี้
1. ด.ญ.เอมิกา อมฤก ม.1/9
ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ถ้วยบุคคลอันดับที่ 2
2. ด.ญ.ณัฏฐนันท์ จันทร์คง ป.5/8
ได้รับรางวัล 7 เหรี.. .....webmaster [29 ต.ค. 2562] เข้าชม 215
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมว่ายน้ำ โรงเรียนลาซาล
เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำแมทช์ลาดกระบัง
ได้รับรางวัลดังนี้
1 ดญ.เอมิกา อมฤก ม.1/9 ได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง ลำดับที่ 1 ถ้วยบุคคล
2 ดญ.ณัฏฐ์ชญา จันทร์คง ป.6/1 ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ลำดับที่ 1 ถ้วยบุคคล
3 ดญ.ณัฏฐนันท์ จันทร์คง ป.5/8 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน .. .....webmaster [29 ต.ค. 2562] เข้าชม 179
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยในงานวันยุวกวี ณ ศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่นดินแดง กทม.วันที่ 23 สิงหาคม 2562 จัดโดย สโมสรยุวกวีและสมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ได้รับรางวัล ดังนี้
➢ ชนะการประกวดการแข่งขันตอบปัญหาสนุกกับภาษาไทย ได้รับรางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท ถ้วย.. .....webmaster [29 ส.ค. 2562] เข้าชม 277
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ระดับประถมศึกษา
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ได้รับรางวัล ดังนี้
➢ รางวัลชมเชยเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ด.ญ.อนรรฆกานต์ นรัตน์กุล ป.3/8 ➢ ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การแข่งขัน ด.ช.. .....webmaster [29 ส.ค. 2562] เข้าชม 204
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมเทเบิลเทนนิสโรงเรียนลาซาล
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 48 ประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2562 ณ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ 2 สนามกีฬาจันทรุเบกษา ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

1. ชนะเลิศรุ่น 10 ปีชาย ด.ช.สราวุธ สังขรัตน์ ป.5/5
ได้รับรางว.. .....webmaster [27 ส.ค. 2562] เข้าชม 201
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/89 [หน้าถัดไป = 4]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th