[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 445 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล ระดับประถมศีกษาตอนต้น
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าประกวดเล่านิทานจากวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้านไทย ณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 33 ทีม
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ได้รับเงินรางวัล 1500 บาท พร้อมเกียรติบัตร และหนังสือจากสำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์.. .....webmaster [4 ก.ย. 2555] เข้าชม 700
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ส่งนักเรียนแข่งขัน โต้วาที ในหัวข้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วันที่ 31 สิงหาคม 2555
1. น.ส.มะลิวัลย์ แซ่ผู่ ม.5/1
2. นายสดายุ ชาตาคม ม.5/5
3. นายกฤติพงศ์ ปลอดจินดา ม.6/1
ผู้ฝึกสอน น.ส.ศยา.. .....webmaster [4 ก.ย. 2555] เข้าชม 644
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 เข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัล ดังนี้
นายธนากร ช่วยคิด นักเรียนา ชั้น ม.3/1 ผ่านเข้ารอบเจียระไนเพชร ลำดับที่ 39 ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท และยังได้รับคัดเลือกเข้าร่.. .....webmaster [28 ส.ค. 2555] เข้าชม 625
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล ระดับประถมศีกษาตอนปลาย
เข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทองของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา มีผลการแข่งขัน ดังนี้
ได้รับวุฒิบัตรรางวัลชมเชย , พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
1. ด.ญ.นันทินี จูงใจ ป.6/1
2. ด.ญ.จารุวรรณ ชินชาตบุษย์ ป.6/5
3. ด.ญ.กานต์.. .....webmaster [28 ส.ค. 2555] เข้าชม 713
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาลเข้าร่วมแข่งขัน SCIENCE SHOW ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555
ผลการแข่งขัน ได้รับโล่ห์รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
ได้แก่ ระดับประถม
1. ด.ช.ณธีพัฒน์ องค์วงศ์สกุล ป.5/1
2. ด.ญ.นฤมล แดงเปี่ยม ป.6/1
3. ด.ญ.กานต์ชนกต์เรืองศรี ป.6/6
ระดับมัธยม
1. ด.ช.กฤษณุลักษณ์ มณีเนตร .. .....webmaster [28 ส.ค. 2555] เข้าชม 569
[หน้าก่อน = 63] กำลังแสดงหน้าที่ 64/89 [หน้าถัดไป = 65]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th