[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำรายการ SWIMFANCLUB CHAMPIONSHIP EXTRA MIND
ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง ซอยวัดด่านสำโรง 38

1. เด็กหญิง รภัส มะลิลา อ.3/4
1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทบุคคล รุ่นอายุ 6 ปีหญิง
2. เด็กชาย ณัฐวัตร กล่อมน้อย ป.2/5
2 เหรียญท.. .....webmaster [12 ก.ย. 2555] เข้าชม 905
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล ระดับประถมศึกษา
เข้าร่วมแข่งขัน อ่านฟังเสียง "โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย"
ได้รับรางวัลดังนี้
1. รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงบุญวนิดา โสภา ป.3/1
รางวัลที่ได้รับทุนการศึกษา 4000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โรงเรียนได้รับเงินรางวัล 4000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
2. รองชนะเลิศอันดับ .. .....webmaster [12 ก.ย. 2555] เข้าชม 707
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล เด็กหญิงณัฐชยา อุ่นสอน นักเรียนชั้น ป.5/2
ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด แมทช์ KASETSART UNIVERSITY CHAMPIONSHIP
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 ลงแข่งขันในรุ่น อายุ 9-10 ปี หญิง มือเก่า น้ำหนัก 27-29 กก.
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง.. .....webmaster [12 ก.ย. 2555] เข้าชม 716
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยในโครงการอโศกสังคีต ครั้งที่ ๕ ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยได้รับประกาศนียบัตร
ด.ช. ธีรภัทร นิติจรรยา นักเรียนระดับประถศึกษาปีที่ ๔/๑
ได้รับคะแนนการประกวดเดี่ยวระนาดเอกเป็นลำดับที่ ๕ ของรายการ
ด.ช.ธิปก เธียรวรค.. .....webmaster [4 ก.ย. 2555] เข้าชม 918
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล ระดับประถมศีกษาตอนต้น
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าประกวดเล่านิทานจากวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้านไทย ณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 33 ทีม
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ได้รับเงินรางวัล 1500 บาท พร้อมเกียรติบัตร และหนังสือจากสำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์.. .....webmaster [4 ก.ย. 2555] เข้าชม 695
[หน้าก่อน = 62] กำลังแสดงหน้าที่ 63/89 [หน้าถัดไป = 64]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th