[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 445 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
1. ด.ญ.ศศินิภา จันทร์ฉาย ม.2/7
2. ด.ญ.พรชนก กองทอง ม.2/7
3. ด.ญ.ฤณรัก ศรีสุมาลย์ ม.2/7
เข้าร่วมแข่งขันรายการ The 8th Thailand Memory
Championships & Mind Festival 2015
ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ฝึกสอน ม.ขนิษฐา โพธิสาร.. .....webmaster [18 พ.ย. 2558] เข้าชม 473
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลาซาล และนักเรียนโรงเรียนลาซาล
ได้รับรางวัลจากธนาคารออมสิน ในด้านการออม
ลูกค้าของธนาคารออมสิน มีวินัยการเงินดีและเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีในการออม.. .....webmaster [18 พ.ย. 2558] เข้าชม 407
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ช. ณภัทร ศรีติมงคล ม.1/7
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในนามโรงเรียนลาซาล
ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนัก 39-42 Kg.
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558
ณ. อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ.. .....webmaster [18 พ.ย. 2558] เข้าชม 428
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส Set All Thailand Championships
Circuit 2 ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-1พ.ย. 2558 ณ จังหวัดจันทบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายเดี่ยว 8 ปี
-เด็กชายณัฐนนท์ เมนะสินธุ์ (เฟรม) ป. 2/3
ชนะเลิศ หญิงเดี่ยว10 ปี
-เด็กหญิงวิรากานต์ ทายะพิทักษ์ (ผิง) ป.3/9.. .....webmaster [18 พ.ย. 2558] เข้าชม 339
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้า
ร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 13-26 ตุลาคม 2558
ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด
-รางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง 10ปี
1.ด.ญ.วิรากานต์ ทายะพิทักษ์ ป.3/9
2.ด.ญ.ภัณฑิรา เมนะสินธุ์ ป.3/8
3.ด.ญ.ณัฐวดี จันทร์หม่อน ป.3/9
4.ด.ญ.ชยาวดี ดีสิน อ.3/5
- ชนะเลิศประเ.. .....webmaster [18 พ.ย. 2558] เข้าชม 862
[หน้าก่อน = 29] กำลังแสดงหน้าที่ 30/89 [หน้าถัดไป = 31]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th