[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 434 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
และครูผู้ฝึกสอน คุณครูคมกฤษ วรรณขาว คุณครูทวีศักดิ์ มีเคลือบ
เข้าร่วมแข่งขัน ฟุตซอลเยาวชนบางจาก
ได้รับรางวัลที่ 4
และมอบทุนการศึกษา 5000 บาทให้กับโรงเรียนลาซาล
โดยมีภราดาประภาส เป็นผู้รับมอบ
.. .....webmaster [12 ก.พ. 2557] เข้าชม 528
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาลนางสาวมะลิวัลย์ แซ่ผู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
เป็นตัวแทนนักเรียนลาซาล ได้เข้าร่วมประชุมเยาวชนนานาชาติ
โดยมีนักเรียนลาซาลจากทั่วโลก กว่า ๕๐ ประเทศ
ในระหว่างวันที่ ๙-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี.. .....webmaster [12 ก.พ. 2557] เข้าชม 577
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ รอบแรก สพป.กทม. ผู้เข้าสอบจำนวน 4,572 คน

วิชาคณิตศาสตร์ เข้ารอบ 460คน
เด็กชายโกสินทร์ ศรีประเสริฐ ป.6/9 เหรียญทอง ได้ที่ 76
เด็กชายพศวีร์ เหล่าโพธิวิหาร ป.6/1 เหรียญเงิน ได้ที่ 163
เด็กหญิงอุชุตา ศรีบุศราคัม ป.5/8 เหรียญทอง ได้ที่ 228
วิชาวิทยาศาสตร์ เ.. .....webmaster [12 ก.พ. 2557] เข้าชม 570
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
โรงเรียนลาซาลได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “Academic Show and Share 2013” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ผลการแข่งขันดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการคัดลายมือ ได้แก่ ด.ญ.พรรณภรณ์ คล้ำจีน ป.3/8
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ .. .....webmaster [12 ก.พ. 2557] เข้าชม 1036
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประเภทเดี่ยวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในงาน T.U.P. Foreign Languages Programs’ Open House 2014 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ผลการแข่งขัน เด็กหญิงณัชชา รักธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ .. .....webmaster [27 ม.ค. 2557] เข้าชม 570
[หน้าก่อน = 45] กำลังแสดงหน้าที่ 46/87 [หน้าถัดไป = 47]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th